Malá galéria MsKS

 

Aktuálne v Malej galérii:

 

 

 

 

Archív výstav:

 

 

Kolážová grafika a kolážová maľba

 

Galéria Mestského kultúrneho strediska v marci sprístupní tvorbu Eugena
Hochmana, ktorý je rodákom z Michaloviec. Jeho tvorba je širokej verejnosti
veľmi dobre známa. Vieme aj to, že autor využíva rôznosť výtvarného prejavu
a štýlov. Obzvlášť známa je jeho grafika. pokojne možno konštatovať, že
naše mesto a jeho dôležité objekty už majú grafické stvárnenie. Táto
expozícia bude zostavená z kolážovej grafiky a kolážovej maľby. Je to
výtvarný prejav, ktorý je v našom regióne málo prezentovaný, ale predsa
zaujímavý. Techniku koláže rozvinuli dadaisti a surrealisti. Prezentované
koláže, teda ich časti si autor vopred pripraví. Realizuje to nanášaním farby
štetcom, valčekom, striekaním, či otláčaním rôznych materiálov. Pokiaľ v
koláži prevládajú achromatické farby, ide podľa Hochmana o kolážovú
grafiku. Pri prevahe chromatických farieb ide o kolážovú maľbu. Výstrižky sú
rôzneho druhu a materiálu. Autor používa akrylové farby. Expozícia
neobsahuje figurálne motívy. Ak by išlo o figurálnu kompozíciu autor čerpá
námety z bežného života, literatúry a prírody. Expozícia bude verejnosti
prístupná počas celého mesiaca.
PaedDr. Ivana Mochorovská

 

 

 

Galéria Mestského kultúrneho strediska vo februári ponúka príležitosť amatérskej výtvarníčke žijúcej v neďalekej obci Vinné, kde aj ako aktívna dôchodkyňa tvorí. Širokej verejnosti je Tokárová známou a veľmi obľúbenou autorkou.. V tomto prípade nepôjde o jej prvú autorskú výstavu. O jej tvorbu je záujem naprieč Východným Slovenskom. Je rôznorodá. Autorka má jediný a podstatný zámer, neobchádzať realitu, ktorá ju obklopuje. Veľmi citlivo vníma jej pulz. Toto vie pretaviť do abstraktnej i reálnej podoby, pomocou kombinovanej techniky, liateho akrylu, či liatej živice. Jej tvorba je výzvou k harmónii, pohode a pokoju. Odkazom na absolútnu jednotu je samotný vesmír, ktorého prvky v tvorbe autorky objavíme bez ťažkostí. Ohnivé slnko je jeho súčasťou. Ono nemusí byť len súčasťou oblohy, ale obrazne sa môže dotýkať pevnej zeme. Aj my ju ako ľudia pevne vnímame pod nohami a sme jej súčasťou. Slnko, voda, vzduch, zem, či oheň sú živlami, ktoré sú schopné pozitívne, alebo negatívne ovplyvniť pulz života. Preto sú preň veľmi dôležité. Jednou z častí Tokárovej tvorby je stvárnenie kvetín. Oni totiž k žene neodmysliteľne patria. Moderná kvetina s motívom holubice môže byť symbolom vône a slobody. Expozícia pôsobí ucelene a sleduje presný zámer posolstva harmónie, pravdy, krásy a lásky. Tokárová bola v minulosti za svoju tvorbu ocenená. Výstava bude pre širokú verejnosť dostupná do konca februára.

                                                               PaedDr.   Ivana Mochorovská

 

 

Galéria Mestského kultúrneho strediska od 12. .januára  sprístupnila tvorbu výtvarného pedagóga na dôchodku Ladislava Fedorika. Ladislav Fedorik je rodákom z Iňačoviec. Je absolventom Pedagogické ho gymnázia v Prešove. Po absolvovaní gymnázia študoval na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave, kde ho ovplyvnili významní výtvarní pedagógovia. Jeho činnosť pedagóga vo výtvarnej oblasti sa rozvíjala a rovnako dozrievala v Michalovciach. V pozitívnom zmysle ovplyvnil ako človek i pedagóg mnohé generácie. Žiaci pod jeho vedením na Základnej umeleckej škole dosahovali výrazné úspechy na medzinárodnej úrovni. Je potrebné vyzdvihnúť ústretovosť kultúrnej inštitúcie, ktorá Fedorikovi dala príležitosť, aby v pokročilom, ba zrelom veku predstavil verejnosti svoju tvorbu. Tá bude poznačená minulosťou, ktorá je pre autora východiskom i spôsobom k návratu a spomienkam. Divák bude vnímať realitu prírody a krajiny. Niektoré diela budú odrazom života na vidieku, kde boli dôležité vzťahy a práca vlastných rúk i vzájomná pomoc. Nebudú chýbať kvetiny a zátišia. Autor tvrdí, že bez minulosti, ktorá ho formovala by nebolo prítomnosti. Možno aj touto expozíciou chce minulosti splácať dlh. Pri tvorbe autor používa techniku oleja. Dielam nechýba farebnosť. Výstava je verejnosti prístupná do konca januára.

                                                                       PaedDr. Ivana Mochorovská

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2023 – 31.5.2023  Mgr.art. Marcela Mitrová - Ilúzia na hojdačke – maľba

 

 

 

  

3.3.2023 – 31.3.2023  Peter Horvát – 3 v 1 (výstava obrazov, fotiek a drevených plastík)

 

 1.2.2023 – 28.2.2023 – Ľudmila Tokárová – "Živly" (maľba)

2.1.2023 – 31.1.2023 – Mária Vassová Poľašková – Výber z tvorby (maľba)

1.12.2022 – 30.12.2022 – Eugen Hochman – Šíra krajina (maľba, akryl)

 

 3.10.2022 – 20.10.2022     Myron Špeník – Zemplín môj rodný...(maľba)

 

 

 2.9.2022 – 30.9.2022  Jana Mészároš - Maľba – Moje začiatky 2021 – 2022 - JaMés (maľba)

 

1.8.2022 – 31.8.2022   Výber z plenérov (maľba)

 

 

 1.7.2022 – 31.7.2022 Anetta Lattová – Kroje v pohybe  (maľba)

 

 1.6.2022 – 30.6.2022 Iveta Fejleková – Zoznámte sa, moja duša – maľba na sklo, maľba akrýlom

 

  

 

 4.5.2022 – 31.5.2022  Dušan Ivančo – Výber z tvorby (maľba)

 

  1.4.2022 – 30.4.2022  Ján Čižmár – Zo dna horiacej rieky IV(maľba)

 

Zo dna horiacej rieky IV.
Mestské kultúrne stredisko v apríli ponúkne milovníkom výtvarného umenia tvorbu výtvarného pedagóga Jána Čižmára, ktorý okrem toho, že odovzdáva odborně vedomosti žiakom, vo voľnom čase ktorý nám bol v tejto náročnej dobe darovaný sa sám venuje výtvarnej tvorbe, ktorá nie je komerčná. Pomyselne dokáže načrieť na “dno horiacej rieky,” ktorá je symbolom jeho vlastněho vnútra. Z nej vyloví osobitý poklad, ktorý má meno život. Prezentovaná expozícia je rôznorodá. Autor využíva rôzne techniky. Jednou z techník je grafika. Tá je bohatá na detail a farebnosť rovnako ako aj ostatné diela,ktoré sa radia medzi ilustračné. Celá expozícia je teda jedným veľkým a originálnym príbehom života. Aj keď je prežívanie autora subjektívne, rád sa oň podelí s milovníkmi umenia. Pri komplexnom vnímaní tejto expozície si môžeme uvedomiť tok ovlažujúcej rieky života, v ktorého hlavným hrdinom je človek a jeho vzťahy. Jeho veličenstvo človek vie prežívať rôzne emócie a nechýba mu ani zmysel pre humor, či schopnosť presunúť sa do ríše snov a fantázie. Možnosť načrieť na dno horiacej rieky máte do konca mesiaca.
 

 

1.3.2022 – 31.3.2022  Ján Kováč – Výber z tvorby (maľba)

 

1.2.2022 – 28.2.2022  Ľudmila Tokárová – Svet mojimi očami (maľba)

 

11.10.2021 – 31.1.2022 Myron Špeník – Farebný šat jesene (maľba)

Galéria mestského kultúrneho strediska ponúka v  októbri expozíciu Myrona Špeníka. Rodák zo Zemplína sa neradí medzi výtvarníkov amatérov, pretože  je členom Umeleckej besedy Slovenska so sídlom v  Bratislave. Má niekoľko umeleckých diel, ktoré sú katalogizované a jeho tvorba je známa aj za hranicami Slovenska. Jeho výtvarný prejav a  štýl je ustálený. Ťahom štetca zobrazí realitu krajiny,  ktorú symbolicky  stvárni v  zemitých farbách.  K  hľadaniu inšpirácie ho motivuje životná realita, ktorá ho dokáže nadchnúť. Expozícia bude obsahovať aj  abstraktné motívy, ktoré dávajú priestor pre rozlet fantázie. Figurálne motívy sú odrazom tradície regiónu. Obrazy žiaria pestrosťou farieb, čo diváka, ktorý má blízko k  umeniu, utvrdí v  realite, že je tu jeseň. Myron  Špeník  patrí  k  tým  ľuďom, ktorí prostredníctvom  umenia chcú nenásilne vstúpiť do tejto neľahkej doby a  dať tak návštevníkom galérie priestor pre nadšenie a radosť.

 

 

2.9. – 30.9.2021  Eugen Hochmann - Malebný svet

  

2.8. – 31.8.2021  Ľudmila Lakomá-Krausová – Srdce Zemplína (obrazy - olej/pastel)

 

 

1.7. - 30.7.2021 -  Peter Maščák - V i o l e (n) t

  

 

1.6. - 30.6.2021 -  Mgr. Lucia Chocholáčková - Obrazy krajiny

 
Od 1. júna Malá galéria mestského kultúrneho strediska sprístupní tvorbu Mgr. Lucie Chocholáčkovej, ktorá žije a tvorí v Michalovciach. Autorka mala v našom regióne ale i v zahraničí niekoľko samostatných i kolektívnych výstav. Výstava potrvá do 30.6.2021.

 

 

 

 

 

 

11.5. - 31.5.2021 -  Laura Landová - Simo: Umenie pod zámkom 

 

Pár riadkov o sebe - Laura Landová. Meno obyčajnej študentky Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach, ktorá sa rozhodla hýbať v momente, keď sa všetko naokolo zastavilo. Zo dňa na deň sa obrátilo hore nohami všetko to, čo sme poznali. Voľný čas, inokedy trávený v spoločnosti najbližších, sme museli chytiť do vlastných rúk a pretvoriť ho do čo najlepšej podoby. Laura ten svoj využila na nezvyčajnú tvorbu, sprevádzanú tajuplnou improvizáciou. Na nej môžeme vidieť kombinovanie rôznych materiálov, ako napríklad kamienky, textil, drobné korálky, korýtka či plastelínu. Súčasťou výstavy sú aj diela s historickým nádychom. 

 

1.12. - 31.12.2020 -  Kvety v umení (maľba)

 

Je tu záver kalendárneho roka, v ktorom Mestské kultúrne stredisko pripravilo pre milovníkov umenia sprostredkovanú expozíciu H. W. Ungera, autora európskeho formátu, ktorého diela majú v obľube aj milovníci umenia na Slovensku. Prezentovaná expozícia je dôkazom toho, že vedenie kultúrneho strediska sa usiluje o to, aby aj táto časť činnosti bola prezentovaná na profesionálnej úrovni. Prezentovaná výstavná expozícia H. W. Ungera je tematicky zameraná na kvety. Diela sú pestrofarebné, pôsobia upokojujúco, hrejivo. Lahodia oku a duši zaiste navodia radosť. Ide o olejomaľby. Pastózne nanášanie farieb v podstatnej miere ovplyvní vzhľad jednotlivých diel. U diváka to vzbudzuje dojem, akoby maľba vstupovala do priestoru galérie. Expozícia je vhodným zámerom pre túto dobu a možnosťou uveriť realite, že aj v zime kvitnú kvety. Na návštevu verejnosti sa tešíme do konca decembra. (IM)

 

 

1.10. - 30.10.2020 -  Myron Špeník -  Výber z tvorby (maľba)

  

  

16.9. - 30.9.2020 - Eugen Hochman

 Panoráma Zemplína

  

2.9. - 14.9.2020 - Ingrid Šarlota Hrubá

 Viniansky hrad v srdci Zemplína

 

 

3.8. - 31.8.2020 - Michal Závacký

 Výber z tvorby

 

 1.7. - 31.7.2020 - Marián Kopko

 Výber z tvorby

 

 3.2. - 28.2.2020 - Ján Čižmár -  Výber z tvorby

 

 

13.1.2020 – 31.1.2020

Nattela Ovsiienko – Z tvorby

13.1.2020 o 15.00 - vernisáž

 18.11. - 30.12.2019 - Výstava zo súkromných zbierok

 

21.10. - 15.11.2019 - Myron Špeník -  Výber z tvorby (maľba)

 

3.10.  – 11.10.2019 – Ľudmila Lakoma-Krausová - Po cestách i necestách Zakarpatska 

 

  

19.8.2019  – 30.8.2019                      Matúš Niemec – Zátišie (maľba)

1.8. 2019 - 16.08.2019              Ladislav Štofa – výber z tvorby (maľba)

15.7.2019 – 31.7.2019              Viktória Krajňáková – „Cmyk pod rgb mrakom“ (maľba)

1.7.2019 – 12.7.2019                Insita Kovačica   - výber z tvorby insitných maliarov z Kovačice         

 

 

 4.6.2019 - 28.6.2019

2.5.2019 - 31.5.2019

Miroslav Babinčák  - Portréty

 
 Mestské kultúrne stredisko každý mesiac pripravuje hodnotné výstavy, aby si prišli na svoje milovníci výtvarného umenia. V máji bude verejnosti sprístupnená výstava Miroslava Babinčáka, ktorý bude prezentovať portréty známych osobností kultúrneho sveta. Pôjde o osobnosti svetového formátu, ale aj tie, ktoré prezentujú svet hudby, filmu, divadla či politiky u nás doma. Portréty sú realizované kresbou. Každá tvár divákovi napovie, že ide o identitu človeka. Toho, kto má za sebou skúsenosť poznačenú minulosťou, ale pretavenú do prítomnosti, v ktorej ide o jediné, byť pre druhých. Možno sa na výstave stretneme s tvárou bytosti, ktorá už nie je medzi nami. Spomienky sú však živé a my vieme, že tu tá, ktorá osobnosť bola, aby svojím vnútorným kapitálom obohatila aj náš osobný život. Preto možno pokojne konštatovať, hľa človek tu bol a je pre ľudí. Výstava portrétov potrvá celý máj.

 1.4.2019 - 30.4.2019

V tieni svetla

 V apríli Vás pozývame na 5. autorskú výstavu profesionálnych fotografov, Stanislava Orolina a Františka Demského. Obaja trávia svoj voľný čas na dôchodku takto zmysluplne. V spoločnosti koníčka, ktorý zachytáva natrvalo vo fotografii v podstate celý svet, v ktorom autori žijú. Ľudí s ktorými sa radi stretnú a detaily, ktoré sú voľnému oku neviditeľné. Prezentovaná expozícia bude tentoraz zameraná na prírodu, ktorá sa pre nich stala zdrojom inšpirácie a relaxu. Možno práve pre čaro, ktoré ponúka divákovi príroda, bude oprávnený dôvod na to, aby v tieni zažiarilo svetlo spomienky v umeleckej fotografii. Expozícia bude verejnosti prístupná do konca mesiaca.

 

 

18.3.2019 - 29.3.2019

Čarokruhy

V druhej polovici marca bude galéria Mestského kultúrneho strediska už po tretí raz hostiť amatérsku výtvarníčku Ľudmilu Tokárovú. Autorka žije a tvorí v obci Vinné. Pokojne možno konštatovať, že je veľmi kreatívna a jej prezentované expozície odrážajú vždy novšie techniky, ktoré si rada vyskúša. V prezentovanej expozícii budú prevažovať čarokruhy (Obrazy, ktoré sú akýmsi symbolom šťastia). Zároveň však odrážajú šťastie autorky, sú jej osobitou výpoveďou o jej subjektívnom prežívaní už spomínanej harmónie. Samotné čarokruhy sú zhotovované kombinovanou technikou, ktorej súčasťou sú drobné kamienky a kryštáliky. Kamienok symbolizuje zem, po ktorej kráčame, kryštál je zas symbolom čistoty. Každý čarokruh je v podstate kruhom, ktorý je symbolom nekonečna. V jeho vnútri sú tvary odkazujúce na lásku a jednotu vo vzťahoch, či kvety šíriace vôňu charakteru. Treba sa jednoducho nadýchnuť a žiť so všetkým, čo nás obklopuje. Autorka tak provokuje myseľ diváka, aby premýšľal o kráse života. Expozícia bude verejnosti prístupná do konca mesiaca.

 

1.3.2019 - 15.3.2019

Galéria Mestského kultúrneho strediska pripravila pre milovníkov výtvarného umenia expozíciu jubilujúceho výtvarníka a fotografa Petra Horváta. Autor, ktorý žije a tvorí v meste, predstaví návštevníkom to najlepšie z “50”- ky, čo u autora nie je etapa “na zahodenie“. Práve naopak. Ide o životnú etapu plnú hľadania a skúseností. Aj preto je možnosť prezentovanú expozíciu vnímať v troch samostatných celkoch. Pôjde o obrazy, fotografie a samorasty. Realita umenia sa pre Petra Horváta stala cestou, na ktorej hľadá a nachádza seba. Jeho tvorba svedčí o tom, že premýšľa o zmysle prítomnosti, s perspektívou do budúcnosti. Ona samotná bude jasná jemu i nám, ak budeme po svete chodiť so vztýčenou hlavou, otvorenými očami a radostnou mysľou. Vernisáž výstavy sa uskutoční 1. marca o 17.00h. a samotná expozícia potrvá do 15. marca.

 

 
 

1.2.2019 - 28.2.2019

Výstava - váhy zo súkromnej zbierky

 MsKS pripravilo v mesiaci február v malej galérii pozoruhodnú výstavu váh zo súkromnej zbierky michalovského zberateľa. Návštevníci budú môcť obdivovať viac ako 60 ks historických kuchynských váh. Najstaršia váha pochádza z roku 1864 a najmladšia z roku 1959!

 

2.1.2019 - 31.1.2019

 

Rastislav Ďorďák - Štetcom pre radosť

 

 

5.11.2018 - 30.11.2018

Ján Ľoch -  Mojimi očami (kombinovaná technika)

V galérii Mestského kultúrneho strediska sa v prezentovanej expozícii v novembri milovníkom výtvarného umenia predstaví amatérsky výtvarník Ján Ľoch. Pôjde o prvú autorskú výstavu, ktorou chce autor zaujať širokú verejnosť. Tematicky sa expozícia neradí medzi klasické na ktoré je divák zvyknutý. Výtvarné diela autora predstavujú v istom zmysle “druhú stranu mince.” Ide o jedinečnú výpoveď autora, ktorá aj keď má v sebe prvky humoru, pôsobí celistvo a vážne. Je tu snaha na jednej strane pomenovať tmu a tmnotu a nájsť z nej východisko. Na druhej strane v tvorbe autora nechýbajú humorné prvky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou života. Vo svojom výtvarnom i technickom prevedení je autor pravdivý. Uvedomuje si skutočnosť, že schopnosť prežívania kladných, či záporných emócii je iba v človeku. V ňom samom je tá schopnosť dať vnútornému prežívaniu meno a východiskovými riešeniami dokázať vystúpiť z tmy na svetlo. Lebo v emócii tmy a strachu chýba pravá tvár, v ktorej sa zrkadlí zmysel existencie. Výstava je verejnosti prístupná do konca mesiaca.

  
 

 

1.10.2018 - 31.10.2018

 

Myron Špeník -  Výber z tvorby (maľba)

 

 
17.9.2018 - 28.9.2018

Marianna a Oleg MALESHOVI - výber z tvorby (maľba)

Realita prírody a krajiny. 
Mestské kultúrne stredisko v druhej polovici septembra pripravuje pre milovníkov výtvarného umenia expozíciu s medzinárodnÿm charakterom. Jej autormi sú manželia Maleshovi z Užhorodu. Radi sa ako účastníci medzinárodného sympózia u nás do nášho mesta vracajú, aby tu prezentovali svoju tvorbu. Obaja sú absolventmi učilišťa úžitkového umenia sonsídlom v Užhorode. Sú členmi zväzu umelcov Ukrajiny. Zúčastnili sa niekoľkých samostatných i kolektívnych výstav doma i v zahraničí. Ich osvojeným výtvarným prejavom je realita prírody a krajiny. Teda prostredie, ktoré dokonale poznajú a zároveň v ňom nachádzajú inšpiráciu pre zrelosť výtvarného prejavu. Krajina je vhodne rozmiestnená na ploche obrazu. Samotného diváka tak hravo vtiahne do priestoru, v ktorom možno vdýchnuť čaro diela.

 

 
3.9.2018 - 14.9.2018

Eugen Hochman - kresby a ilustrácie

 
 
1.8.2018 - 31.8.2018

Pastózna realita

V auguste je pre milovníkov výtvarného umenia pripravená ďalšia zo sprostredkovaných expozícií s medzinárodným charakterom. Pre úspešnosť výstavy sa MsKS rozhodlo zopakovať expozíciu H. W. Ungera. Tá je realizovaná v spolupráci s galériou Atrium so sídlom v Nemecku. Milovníci výtvarného umenia tak pomyselne prejdú detailne stvárnenou krajinou. Ich kroky budú viesť k malebným zákutiam prírody, v nej možno stretať ľudí. V prezentovanej expozícii bude možné vidieť ruch a architektúru miest, ktoré autor dôverne pozná. Aj preto, tomu všetkému čo je samotnému autorovi blízke, bolo potrebné ťahom štetca dať punc trvácnosti. Diela Ungera sú stvárnené technikou oleja. Je pre nich charakteristická farebnosť a pastóznosť. Príležitosť vdýchnuť nadšenie tu bude pre širokú verejnosť do konca mesiaca.

 

1.6.2018 - 29.6.2018

Zo dna horiacej rieky II.
 
Ján Čižmár - Obrazy 
Šimon Čižmár - Básne 
 
 
Galéria Mestského kultúrneho strediska v júni ponúka tým, ktorí majú vzťah k výtvarnému umeniu a umeleckému slovu expozíciu výtvarného pedagóga Jána Čižmára obohatenú básňami syna Šimona.Výtvarný prejav Čižmára nie je jednoduchý. Predsa však komunikuje divákovi filozofiu života, ktorá sa rodí priamo na dne horiacej rieky vnútra autorov. To, čo je podstatou života sú vzťahy, ktoré sú vstupnou bránou do sveta túžob. Naše túžby sa naplnia za predpokladu, ak uznáme autoritu v našich životoch. Tá dáva priestor pre slobodné uvažovanie o zmysle vlastnej existencie. V prezentovanej expozícii sa strieda obraz so slovom. Návštevník sa tak ocitá vo svete umenia. Je to cesta, na ktorej kráčajú otec so synom, aby pomyselne vyspievali ódu na život a človeka v ňom. Výstava zahŕňa kombinovanú techniku, v prevahe je grafika, ktorá odráža biblické i životné príbehy. Tento zámer je sledovaný aj pri kombinovanej technike. Tvorba oboch autorov sa nijako neodkláňa od reality života. Tá je prítomná pre zrod túžob, ktoré sa rodia “na dne” horiacej rieky, čo je sila tvorivosti a schopnosti premýšľať a do tohto premýšľania pozvať aj ľudí vo svojom okolí. Expozícia je verejnosti prístupná do konca júna.

 9.5.2018 - 31.5.2018

Výstava účastníkov XIII. ročníka Medzinárodného maliarskeho a sochárskeho sympózia

Stalo sa už tradíciou, že mesto Michalovce v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom a PaedDr. Ľudmilou Lakomou-Krausovou umeleckou výtvarníčkou a rodenou zemplínčankou organizuje maliarske a sochárske sympózium, ktoré má medzinárodný charakter. Tento ročník prezentuje 11 výtvarníkov a traja sochári. Zastúpené sú štyri krajiny, ktorými sú Česko, Poľsko, Ukrajina a hosťujúca krajina Slovensko. Sympózium prebiehalo v rozsahu jedného týždňa. Podstatou týchto dní bola umelecká tvorivosť zúčastnených, zameraná vo výtvarnom prejave na naše mesto a jeho významné monumenty, či sakrálne pamiatky. Nechýba realita prírody a krajiny, či abstraktné stvárnenie mesta a okolia. Preferovanou technikou je olej a akryl. Čo je však dôležité, že v hlavnej úlohe je umelecky stvárnené naše mesto. Organizátori podujatia majú na zreteli aj dôležitosť výmenných skúseností a hodnotu medziľudských vztahov. Obrazy a sochy sú v priestoroch galérie MsKS do konca mája.

 
1.3.2018 - 18.3.2018
Mária Rovňáková - Mojimi očami
 
  

Prvá polovica mesiaca marec bude v galérii MsKS patriť amatérskej výtvarníčke Márii Rovňakovej. Pôjde o jej prvú autorskú expozíciu, ktorej nosnou myšlienkou je samotný vesmír. Samotná autorka vníma seba samú ako neoddeliteľnú súčasť vesmíru. Na druhej strane, takéto vnímanie tvorby odráža vnútornú slobodu autorky, ktorá aj týmto spôsobom vyjadruje túžbu po harmónii a poriadku. Dalo by sa povedať, že ten vládne predovšetkým vo vesmíre, kde je priestor pre slnko, mesiac, svetlo, či tmu. Aj samotné živly sú odkazom na uznanie večnej múdrosti, ku ktorej sa autorka stavia s rešpektom. Múdrosť sa rodí aj v samotnom človeku, ktorý by nemal po svete chodiť s prižmúrenými očami a permanentne smutný.... Existencia vesmíru by nás mala naplniť pokorou a trvalou schopnosťou žasnúť, čo samotnej autorke nechýba. Na pomyselnú návštevu vesmíru sa milovníci výtvarného umenia môžu vybrať v týchto dňoch.

 

 

 
 
 

 

3.1.2018 - 31.1.2018

Ján Jožiov - At the Beach

 

6.11. - 22.12.2017

Štefan Pavluvčík

Olej – pastel – kresba (Výber z tvorby)

 

 

 

V novembri prezentuje, v galérii MsKS svoju tvorbu Štefan Pavluvčík. Je to už v poradí tretia výstava v tomto roku. Trojicu výstav začal vo februári výstavou originálneho kresleného humoru. V júni predstavil verejnosti výber akvarelov a tvorbu olejových miniatúr, ktorými získal zápis do slovenskej knihy rekordov.
Pod názvom Výber z tvorby prezentuje olej, pastel a kresbu. Ukážkou niekoľkých prác s klasickou maľbou prechádza do konštrukčných až abstraktných prác. Práve v konštrukčných dielach pôsobí na diváka farebný súlad, hra farieb a tieňov, v prienikoch jednotlivých objektov. Autor v pasteloch zachytáva krajinu Zemplína, typickú vysokou oblohou, so žírnymi lánmi s v diaľke črtajúcimi sa kopcami, pod ktorými sú učupené dedinky. Ich mäkké farebné tóny pôsobia malebne, vyvolávajúc pocit pokoja.
Výber z tvorby uzatvára prierez činorodou tvorbou autora. Návštevník si môže, pri viac ako 100 výtvarných prácach oddýchnuť od rýchleho rytmu súčasného diania.

(Ing. Katarína Hajduová)

 

4.9. - 30.9.2017

Eugen Hochman - výber z grafickej tvorby

Galéria Mestského kultúrneho strediska v septembri predstaví expozíciu stredoškolského pedagóga a výtvarníka Eugena Hochmana. Pôjde o premyslený výber z grafickej tvorby. Autor prezentovanej výstavy grafiky sa narodil v Michalovciach. Jeho umelecké smerovanie výrazne ovplyvnili Jozef Saloň a Július Kráľ, počas navštevovania vtedajšej Ľudovej školy umenia. Neskôr sa dostal na SUPŠ v Prahe, kde študoval odbor divadelné, filmové a televízne výtvarníctvo (scénografia). Neskôr pôsobí ako stredoškolský pedagóg. Časť expozície bude zostavená z architektúry a podstatných monumentov mesta. Treba snáď uvažovať o Michalovciach minulosti i súčasnosti. Ďalšia časť expozície zachytí to, čo patrí k pravidelnému rytmu života, teda cirkus a hudba. Súčasťou expozície bude aj grafika, ktorá odráža myšlienkové pochody autora (mytológia, literárna inšpirácia). Nebude chýbať tradícia regiónu, ktorú dotvára folklór.Autor využíva v tvorbe rôznosť techník, ktorými grafika uzrie svetlo sveta. Grafické expozície sú ojedinelé, ako aj tá v prevedení Hochmana. Poväčšine grafický prejav prezentuje čierno-biely svet, ale je výnimočne bohatá na detail.

 
1.8. - 31.8.2017

Česká moderna

Mestské kultúrne stredisko v mesiaci august ponúka pre milovníkov výtvarného umenia expozíciu medzinárodného charakteru. Svoj osobitý výtvarný prejav a štýly tu prezentujú piati umelci, ktorí sa radia k umeleckému smeru českej moderny. Milan Čihák,(1967), Jirán Róbert (1975), Petr Jiří (1980), Krátký Ľubomír (1967), Ranovič-Radim Novák (1974) Rôznosť štýlov, výtvarného prejavu a techník sa v prezentovanej výstave strieda, čím je vyjadrená osobitosť a originalita jednotlivých diel. Práve rozdielnosť však napomáha k vytvoreniu atmosféry, ktorá na diváka pôsobí celistvo. Ten, kto má vzťah k výtvarnému umeniu je automaticky vtiahnutý do priestoru, v ktorom okrem farebnosti a ucelených myšlienok, ktoré sú vpísané do jednotlivých diel osloví realita krajiny, ktorá je vhodne rozložená v priestore, zátišia a čaro vidieka, abstrakcia, ktorá je farebnosťou vhodná do moderných interiérov. V prezentovanej abstrakcii sa najviac prejaví emocionálna zložka osobnosti. Výtvarný smer kubizmu, ktorá je v expozícii zastúpená odráža predovšetkým realitu vzťahov, či groteskné ponímanie reality okamihu. Diela Petra pripomínajú knižné ilustrácie, pobádajú človeka k schopnosti snívať a nenápadne odhaľujú príbeh človečenstva. Jednou z častí prezentovanej expozície je magický realizmus Ranoviča. Autori prezentovali svoju tvorbu na celosvetovej úrovni. Ich obrazy sú uložené vo svetových zbierkach.

 
3.7. - 31.7.2017

Anka Demská - Výber z tvorby

 

5.6. - 30.6.2017

Štefan Pavluvčík - akvarely

Akvarely

 

Večná inšpirátorka – príroda, rezonuje v obrazoch Štefana Pavluvčíka, ktoré vystavuje v júni v Galérii MsKS. Ako vnímavý pozorovateľ vo svojich akvareloch zachytáva prírodu v jej rozmanitosti a rozmarnosti.Jemný opar nad letnou krajinou, farebnosť jesene, búrka či sviežosť jari v akvareloch vyvolávajú pocit pokoja a pohody, ale i melanchólie či živelnosti.Svoje myšlienky, vnemy a nálady vyjadruje v bohatej farebnosti akvarelu. Zapúšťaný akvarel mu umožňuje zachytávať vzdušnosť a harmóniu svetla, farieb a tvarov.Jemné tóny, stupňujúce až k sýtosti krajiny, vyjadrujú jej premeny v čase a pestrosti.Niekedy akvarel kombinuje s čiernym tušom, pastelom, ceruzkou, čo umocňuje zachytenú skutočnosť s dôrazom na detail.Návštevník výstavy isto neodolá pokušeniu zanechať všednosť dňa,  „ vkročiť do obrazu „ a vychutnať si jemný opar rána, či pokojný farebný deň.

                                                                                     Ing. Katarína Hajduová

 

 

 

 5.5. - 3.6.2017
Nevídané
 
 
Pod týmto názvom odrážajúcim reálnu skutočnosť je v priestoroch galérie MsKS prezentovaná expozícia nevidiacej sochárky Marianny Machalovej-Jánošíkovej. Autorka pochádza z Michaloviec, ale žije v Čechách. Možno pokojne konštatovať, že milovníci umenia budú môcť počas mája do začiatku júna vidieť nevídané z dielne „nevidomej.“ Toto zdravotné znevýhodnenie však nijako neprekáža autorke, aby naširoko roztvorila okná duše i vlastnej predstavivosti, ktorú vpíše a zároveň zhmotní do hliny, ktorá ako sama konštatuje sa podriaďuje jej myšlienke. Táto aj keď je tvorená z častí prežívaného, utvára jeden pestrofarebný odkaz mozaiky života. Z nej sa automaticky vytráca šedosť a bezfarebnosť, aj keď ide o prácu z hlinou. Asi každý človek sa vyrovná so zdravotným znevýhodnením práve vtedy, ak nestratí odvahu dosahovať cieľ života práve vo vzťahoch s inými ľuďmi a pre iných. Pre autorku sa práve „tma“ stala svetlom tvorivej sily. V tejto sile autorka realizuje v istom zmysle biblický odkaz tým spôsobom, že hline dodáva „dych života“, aby sa každé jej dielo stalo živým odkazom pre nás, ktorí často nedokážeme vdýchnuť nášmu životu zmysel.
 
 
 3.4. - 30.4.2017
Realita v tvorbe - Wolfgang-Hanz Unger
 
Mestské kultúrne stredisko sa v apríli rozhodlo pre výstavnú expozíciu, ktorá má medzinárodný charakter. Jej autorom je Wolfgang-Hanz Unger. Tvorba tohto nemeckého autora má široký záber. Od reality k abstrakcii. Prezentovaná expozícia bude zostavená z realistických výtvarných diel. Detailne stvárnená krajina je vhodne rozmiestnená na ploche obrazu. Tých, ktorí inklinujú k výtvarnému umeniu, iste osloví architektúra miest, ku ktorým má samotný autor blízko. Súčasťou expozície sú farebné kvetinové zátišia. Diela autora odrážajú plynúci život. Ten dosahuje naplnenie vo vzťahoch a tak dôležitých stretnutiach, kde vládne pohoda a súlad. O to viac, že ide o stretnutia v prírode. Technika, ktorou autor tvorí, je olejová. Expozícia vo svojej rôznosti stvárnenej reality pôsobí ucelene a je zároveň pre diváka pozvánkou na miesta, ktoré sú autorovi blízke. Diela Ungera sú prezentované a žiadané na svetových aukciách.
1.3. - 31.3.2017
 Marika Kostovčíková a Martin Kostovčík – Maľba, fotografia
 Galéria mestského kultúrneho strediska v marci ponúka pre milovníkov umenia kombinovanú expozíciu fotiek a obrazov. Autormi tejto expozície sú Marika Kostovčíková a Martin Kostovčík. Fotografia, ktorú prezentuje Marika nepatrí medzi tie "pekné", ktoré zobrazujú okamihy zachytené v realite. Tieto fotografie dýchajú zvláštnosťou a komunikujú odkaz prostrediu, v ktorom sa autorka realizuje v celej svojej bytosti. Jej fotografia je plná symbolov, ktoré treba vedieť odhaliť. Zjavné však je, že samotný život je pre autorku výzvou, ktorá má v sebe dynamiku farieb i bezfarebnosť všednosti. Napriek všetkému je treba vedieť kľučkovať po šachovnici života. Ak to vieme, nie sme figúrkou, ale osobou, ktorá žije, túži a vie otvoriť okná mysle. Vpustiť tam čerstvosť a novosť. Obrazy Martina sú realitou, ktorú odráža jeho rodný Zemplín. V tejto realite pri troche ochoty možno tiež vnímať reč symbolu, keď sa krajina stáva vstupnou bránou do sveta, kde vládne harmónia a usporiadanie v priestore. Možno konštatovať, že každá krajina je odrazom vnútra autora, ktorý použitím osobitého štýlu a techniky v jednotlivých dielach daruje divákovi seba. V krajine umenia vás radi uvítame do konca mesiaca.
 
1.2. - 28.2.2017
 
Štefan Pavluvčík - kreslený humor
 
 
 
 
9.1. - 31.1.2017
 
Jozef Olšavský - Listy (maľba)

1. - 31.12.2016

 
Ernest Koppon - Zemplín (výstava fotográfií)
 
2. - 30.11.2016
 
Tadeáš Wagner - Môj svet
 
Mestské kultúrne stredisko vo výbere výstavných expozícií "netrochári" v tom zmysle, že príležitosť k vlastnej prezentácii umenia dostáva každý. Tentoraz ide o mladíka vo veku školáka. Tadeáš Wagner, pochádza zo Spišského Hrhova. Táto expozícia nesie v sebe pečať Ducha. Týmto darom malý umelec disponuje napriek závažnému ochoreniu, ktorým je svalová dystrofia. Tá zasiahla oblasť mobility i komunikačnú schopnosť. Tadeáš sa vo svojej zložitej situácii nevzdáva. Deficit v oblasti komunikácie nahrádza komunikáciou v oblasti umenia. Jeho výtvarný prejav je jasnou komunikáciou veľmi dôležitého posolstva pre okolie i svet. Prezentovanou technikou ucelenej expozície je perokresba. Diela ukrývajú v sebe pohyb. Divák celkom pokojne môže nadobudnúť pocit, že plocha obrazu je roztancovaná. To môže byť odkaz na radosť autora, ktorá sa rodí vo vnútri. Navyše plocha obrazu poníma mnoho detailných prvkov, ktoré medzi sebou súvisia a tvoria celok. Autor takmer na každom obraze stvárni dôležité komunikačné prvky akými sú domy, cesta a slnko. Dom je preň symbolom istoty a rodiny. Cesta zas symbolom vzťahov a stretaní na úrovni ľudskosti. Slnko je podstatou svetla a tepla aj v živote každého z nás. Mesto, či vidiek bez týchto symbolov a limitov v mysli Tadeáša ani nejestvuje. Domy v zdanlivom pohybe sú odkazom na realitu, ktorou je fakt, že nik z nás si v živote nevystačí sám. Expozícia je verejnosti prístupná do konca novembra.

 

 

 

2. - 31.10.2016

 

Farebná jeseň

 

Galéria mestského kultúrneho strediska na začiatku jesene už tradične ponúka priestor pre samostatnú expozíciu rodákovi zo Zemplína Myronovi Špenikovi. Autor je verejnosti Zemplína dobre známy. Jeho tvorbu vďaka členstvu v UBS pozná Slovensko i svet. Spomínaná expozícia bude rôznorodá, ale identická s myslením a prežívaním autora. Vo svojej otvorenosti a rozhľade zachytáva realitu krajiny i abstrakciu poznačenú dynamizmom viditeľ- ným na ploche obrazu. Jeho originálne umiestnenie krajiny so znázornením jednoduchého človeka v činnosti, ktorá zabezpečí existenciu, je asi najviac tým, čo oslovuje návštevníka. Špenik neopomína vo svojej tvorbe zátišia a tradíciu regiónu, ktorý ako rodák dobre pozná. Má snahu vidieť život v pozitívnom svetle a s nadhľadom a aj preto jeho tvorbu charakterizujú teplé a zemité farby. Súbežne autor prezentuje svoju tvorbu na Paneurópskej univerzite v Bratislave. Expozícia je verejnosti dostupná do konca mesiaca.

 

 

2. - 30.9.2016

Tvorba
 
 
V priestoroch galérie Mestského kultúrneho strediska sa v septembrovej expozícii predstavia traja autori v rôznosti výtvarného štýlu, ako aj odlišnosti umeleckého prevedenia. Dušan Labik , Ján Kováč a Jozef Bosnovič sa dohodli na spoločnej expozícii. Možno preto konštatovať, že ide o súhru duší, čo sa týka vzťahu k umeniu. Odlišnosť štýlov a umeleckého prevedenia jednotlivých autorov svedčí o rôznosti rozmýšľania a citu. Labik sa vo výtvarnom prejave prikláňa k realite, ktorá je veľkoplošná a bohatá na detail. Ide o realitu krajiny. Ďalší druh výtvarného prejavu sú obrazy súvisiace s insitnným štýlom. Dušan Labik je pôvodným povolaním keramikár a tak má snahu v tomto štýle znázorniť vidiek, ku ktorému história hrnčiarstva neodmysliteľne patrila. V časti expozície je možné teda sledovať vidiečana v činnosti, ktorá súvisí s prípravou a výrobou keramiky. Ďalšou časťou Labikovej tvorby sú obrazy tvorené kombinovanou technikou, ale s prevahou maľby na sklo. Prácu na týchto obrazoch možno prirovnať k tej mravenčej. Úlomky skla s kombináciou farebnosti vytvárajú peknú mozaiku. Ján Kováč je verejnosti známy z viacerých samostatných expozícií. Jeho tvorba je zameraná viacerými smermi, čo svedčí o neustálom hľadaní novších výtvarných prejavov. Kováčove obrazy je potrebné “rozlúsknuť”, aby sme dokázali prísť k jadru posolstva, ktoré v sebe ukrývajú. Jozef Bosnovič svojimi dielami vdýchne život drevu. Návštevník môže vidieť nevšednú farebnú mozaiku z drevenných hranolčekov. Výstavné priestory skrášľuje Labikova historická keramika. Kolektívna expozícia je verejnosti dostupná do konca mesiaca.

 

8. - 30.8.2016

Výstava z depozitu

Letná sezóna sa blíži k záveru. Možno aj to je dôvod prečo Mestské kultúrne stredisko Michalovce siahlo po dielach z depozitu. V depozite sa nachádzajú výtvarné diela, ktoré vytvorili účastníci medzinárodných sympózií za posledné obdobie. Expozícia má teda medzinárodný charakter. Návštevníci, ktorí majú vzťah k výtvarnému umeniu môžu vidieť abstrakciu i realitu prírody a krajiny. Tentoraz nejde výlučne iba o stvárnenie architektúry a lokalít, ktoré sú identické pre Michalovce. Je však vhodné, aby návštevníci nášho mesta, ktorí sa s ním počas leta zoznamujú mali možnosť do istej miery vnímať ho vo výtvarnom prevedení. Expozícia je verejnosti dostupná do konca augusta.

                                                        

 4. - 29.7.2016

Katarína Maceňková - Hlava

V mesiaci júl galéria Mestského kultúrneho strediska dáva príležitosť nádejnej výtvarníčke Kataríne Maceňkovej. Autorka žije v Strážskom. Študuje na akadémii umení v Banskej Bystrici. Zdokonaľuje sa a objavuje seba v odbore maľba. Predstavovaná expozícia nie je rozsiahla, ale sleduje zaujímavú myšlienkovú líniu.Nosným výtvarným prejavom je ľudská hlava, čo vyznieva ako zjednodušené vyjadrenie. Samozrejme, že ide predovšetkým o ľudskú hlavu, kde je prvoradý zložitý proces premýšľania a ten je sprevádzaný rozličnými emóciami, citmi a gestikou. Samotné emócie sú čitateľné na tvári jednotlivcov. Prezentované štúdie autorky sú "maľbou autenticity a hĺbky" života. Možno povedať, že tvár sa aj v prezentovanej expozícii autorky stáva zrkadlom. Tým zrkadlom, ktoré nastaví tvár maske pocitu, radosti, vážnosti, ale i smútku a bolesti. Ani sa nenazdáme a máme pred sebou pravdu o realite života. Spomínaná expozícia je verejnosti dostupná do konca mesiaca.

1. - 30.6.2016

Eugen Hochman – Michalovce včera a dnes (grafika)

Galéria Mestského kultúrneho strediska pripravila v mesiaci jún zaujímavú expozíciu, ktorá bude charakterizovať Michalovce minulosti a súčasnosti. Pôjde o expozíciu stredoškolského pedagóga Eugena Hochmana, ktorý je zároveň amatérskym výtvarníkom. Eugen Hochman je dôchodca, ktorý má snahu využiť čas plnohodnotne. Spomínaná expozícia bude pozostávať z grafík, ktoré tvoria architektúru mesta. Pôjde o využitie viacerých techník v oblasti grafiky. Bude možné vidieť kolorovanú kresbu, koláže. Je treba konštatovať, že expozície zostavené z grafiky sú ojedinelé, ale zato bohaté na jednotlivé detaily a precíznosť, ktorou grafik disponuje. Eugen Hochman má jediný zámer, vzdať touto expozíciou hold mestu, v ktorom žije a tvorí. Expozícia bude verejnosti dostupná do konca mesiaca.

 

10. - 31.5.2016

Výstava účastníkov XII. ročníka Medzinárodného maliarskeho a sochárskeho sympózia

 

 

2.2.2016 - 7.3.2016

 

Ľudová architektúra v tvorbe ĽLK

 

Galéria Mestského kultúrneho strediska v nasledujúcich dňoch sprístupní samostatnú expozíciu rodáčky zo Zálužíc, žijúcej v Michalovciach Ľudmily Lakomej -Krausovej. Autorka je Michalovčanom dobre známa, má za sebou niekoľko samostatných i kolektívnych výstav u nás doma i v zahraničí. Šioká verejnosť je oslovená jej výtvarným štýlom, ktorý neopomína tradíciu Zemplína. Ľudmila Lakomá sprístupnenou expozíciou prekvapí návštevníkov. To milé prekvapenie spočíva v uskutočnení návratu, ktorý siaha k začiatkom jej umeleckej dráhy. Dominantou expozície je ľudová architektúra vidieka. Autorka stvárňuje realitu dediny nie dneška, ale minulosti. Vzácnosť minulosti, ku ktorej sa autorka vracia spočíva vo fakte, že ľudia žili jednoduchosťou, o čom svedčia aj prízemné domčeky zo slamy, staré studne, či mlyn. To všetko odkazuje na človeka, ktorý sa musel po väčšine uživiť vlastnými rukami a zdravým sedliackym umom. Autorka zachytáva jednoduchosť rodného Zemplína, Šariša a iných častí Východného Slovenska. Autorka citlivo upozorňuje na fakt, že každý z jednoduchých ľudí je umelec. Domy, ktoré tvoria ľudovú architektúru sú symbolom istoty a tepla rodinného krbu. Dnes sa táto architektúra už temer vytratila. Preto je návrat do minulosti dobre premyslený. Oživenie spomienok môže byť návratom k hodnotám, ktoré sú kdesi hlboko v nás. Olejomaľby disponujú farebnosťou. V prevahe sú zemité farby, ktoré môžu byť odkazom na naše korene.

 

 

 

 

11.1.2016 - 29.1.2016

Čaro hliny

Mestské kultúrne stredisko aj v tomto roku realizuje harmonogram výstavných expozícií. Úvodná expozícia je organizovaná v spolupráci so Zemplínskym múzeom. Pri vstupe do galérie Vás hneď upúta interiér pripomínajúci útulnosť izby. Vystavovaná expozícia je ucelená a upriami pozornosť návštevníka na tradíciu Zemplína, do ktorej spadá aj začiatok hrnčiarstva a výroby úžitkovej keramiky. Pozdišovská keramika s ľudovými motívmi, ku ktorým patrí folklór sa dostala do povedomia aj v zahraničí. Ponúkaná expozícia je zostavená z troch častí. Zahŕňa keramiku, textílie a insitné obrazy, tie sú vytvorené na ľanovom plátne. Múzeá teda nedisponujú depozitárom preto, aby natrvalo uchovali vzácne predmety a tým aj históriu a tradície regiónov, ale predovšetkým preto aby bol depozitár pripomienkou minulosti, ktorá je súčasťou života a formuje každého človeka jednotlivo presne tak ako hrnčiar hlinu. Z nej potom vzniká krčah, tanier, džbán. Za každým vytvoreným keramickým dielom je konkrétny človek. Jeho zmysel pre detail, vytrvalosť a klenot trpezlivosti v umení, ktoré bolo remeslom a vytratilo sa. Expozícia je verejnosti prístupná do konca januára.

 1.12.2015 - 30.12.2015

Diela z depozitu  (maľba)

Záver roka je vyhradený v galérii MsKS dielam z depozitu. Depozit disponuje kolekciou malieb, ktoré boli maľované na
medzinárodnom sympóziu. Kultúrne stredisko toto podujatie organizuje v spolupráci s magistrátom mesta. Jeho účastníkmi sú výtvarníci z Česka, Maďarska, Poľska, z Užhorodu, či Slovenska. Organizátorkou a zároveň jednou z tých, ktorá sympóziá obohatí tvorbou je rodáčka zo Zalužíc, žijúca v Michalovciach, Ľudmila Lakomá-Krausová. Prezentovaná expozícia vhodne zapadá do nasledujúcich udalostí súvisiacich s odovzdávaním ocenení. Pôjde o udelenie cien primátora a cien mesta. Súbežne s týmto podujatím je v galérii expozícia obrazov, kde je po častiach ťahom štetca stvárnené mesto. Je možné prejsť ulicami mesta, všimnúť si sakrálne pamiatky. To všetko aspoň v mysli. Expozícia je verejnosti prístupná do konca mesiaca.

 

 

2.11.2015 - 30.11.2015

Obyčajný svet

Galéria Mestského kultúrneho strediska ponúka priestor profesionálom i amatérom. Striedajú sa tu rôzne druhy umenia a prezentujú talenty a zručnosti jednotlivcov. V tomto mesiaci dostáva priestor amatérska fotografia autora pod pseudonymom “MITO”. Každá fotografia je dôkazom toho, že ten, kto dokáže zachytiť okamih, priestor, predmet, či krásu prírody a krajiny je jedinečný v schopnostiach, ktorými disponuje každý človek. Je to schopnosť zastaviť sa, objavovať a žasnúť nad objaveným a poznaným. Aj keď má expozícia názov “Obyčajný svet”, v ňom zachytený okamih sa stáva neobyčajným a vďaka jednotlivým záberom aj “večným”. Dať príležitosť človeku prezentovať svoje talenty odrážajúce citlivosť a vnem, znamená poukázať na jeho veľkosť a hodnotu. Spomínaná expozícia potrvá v priestoroch galérie celý mesiac.

 
1.10.2015 - 30.10.2015 

 Myron Špenik

Jeseň vo farbách Špeníka

 Podkarpatský klub nadšencov maliarstva strieda rodák z Michaloviec, Myron Špenik. Špenikova expozícia,ktorú Mestské kultúrne stredisko sprístupní verejnosti počas októbra jerôznorodá. Osloví milovníkov reality, ktorou je príroda a krajina, ale ajveľmi žiadaná abstrakcia moderného štýlu. Je vhodná ako doplnok do bytovýchinteriérov. Autor je verejnosti na Zemplíne dobre známy a žiadaný. Vosvojom výtvarnom prejave je ustálený, ale v dielach je možné vnímať vždyistú novosť vyjadrenia sledovanej myšlienky, či rezonujúceho pocitu.V tvorbe Špenika sú dominantné teplé a zemité farby. Pôsobia upokojujúcoa vyvolávajú pocit radosti a naplnenia. Prezentovaná tvorba nie jeprovokačná, ale divákovi umožní rozlet fantázie a vtiahne ho do svetatradície Zemplína. Expozícia je verejnosti prístupná do konca októbra.

 2.9.2015 - 30.9.2015 

Podkarpatský klub nadšencov maliarstva - Čo nám hrá v duši

Toto je názov expozície,ktorú Mestské kultúrne stredisko sprístupníširokej verejnosti. Výstavná expozíciaje jednou z tých,ktoré majú medzinárodný charakter.V našom meste sa svojoutvorbou predstaví "Podkarpatskýklub nadšencov maliarstva, ktorý vznikol v roku 2008. Popri autorkách z Poľska svoju tvorbu predstaví členka klubu, ktorá rokyspolu s rodinou žijev našom meste. Autorkou časti prezentovanej expozície je Anna Ďurková. Názovexpozície napovedá, že ide o čisto"dámsku jazdu". Že ide o výpoveď ženskej duše,o tom svedčia jednotlivéobrazy. Sú síce štýlovo odlišné, ale každýz nich hovorí o originalite ženy, v jej najhlbšom bytí. Ide o spojenie abstrakcie s realitou prírody a krajiny. Nechýbajú diela, ktoré súrealistické, ale zároveň dynamickéa odrážajú jemnocita sen. Sen o pulzujúcomživote na planéte Zem. Vystavovaným exponátom nechýbafarebnosť a súlad. Expozícia bude verejnosti dostupná do konca septembra.

  

3.8.2015 - 28.8.2015

Skalpel a dlato

Mestské kultúrne stredisko v mesiaci august sprístupilo pre milovníkov umenia 

expozíciu drevorezieb. Jej autorom je MUDr. Imrich Treščák. V minulosti pôsobil vo 
funkcii primára ortopedického oddelenia v nemocnici Štefana Kukuru. V čase, ktorý 
trávi na dôchodku, vymenil skalpel za dláto. Veľkoplošné drevorezby sú 
zhotovované podľa predlôh. Odrážajú tradície a zvyky regiónu, či kraja, ktorý autor 
dobre pozná. V prevahe je figurálna kompozícia. Teda jednoduchý človek so 
všetkým, čo k životu patrí..... Je možné vidieť človeka pri práci, premýšľaní a 
oddychu, ktorý potešuje dušu. Možno pokojne konštatovať, že "drevo rozpráva". 
Komunikuje okamihy radosti i námahy, ktorá je spojená s dôstojným prežívaním 
života jednoduchých ľudí. Podstatný je tu vzťah človeka k človeku a k prostrediu, 
ktoré ho formuje. Zhotovené drevorezby sú bohaté na detail a evidentnú dynamiku 
priestoru a stvárnených postáv. Výstavná expozícia je obohatená vlastnými 
veršíkmi, ktoré robia dielo jasným a čitateľným. Výstava bude verejnosti prístupná 
do konca augusta.

<