Vox Humana

Premiéra:27. október 2023
Dĺžka: minút

Vox Humana

MsKS Michalovce uvádza

Pi, 27. 10.
18:00

stredoveké a renesančné piesne k tancu, k modlitbe a k láske.

Cieľom nášho dnešného koncertu je skoncentrovať 400 rokov vývoja hudby do jediného programu. Pokúsi sa ukázať – jazykom hudby – ako ľudia cítili, ako milovali pred mnohými storočiami, ako zmýšľali o živote a smrti a o večnosti.

Aj keď nás od stredovekého alebo renesančného človeka delí taký dlhý čas, vo svojej podstate zostávame rovnakí. Pod pláštikom krásnych melódií dúfame, že odkryjeme naše vlastné myšlienky a emócie vo forme krásy a jemnosti.

Účinkujú:

Nóra Király – spev, stredoveká harfa

Jej kariéra speváčky a hráčky na stredovekú harfu začala vo Francúzsku (Nora & Moi). Po návrate do Maďarska pravidelne koncertuje s rôznymi umelcami (Ághi Szalóki, Szilvi Bognár) v rozličných telesách (Recercare Ensemble, Custos Ensemble). Jej repertoár pozostáva najmä z tradičnej ľudovej a starej hudby. Baví ju spolupráca s umelcami pochádzajúcimi z rozdielnych hudobných tradícií a prostredí a vytváranie súčasnej hudby inšpirovanej tak starou ako aj ľudovou hudbou.

Csaba Nagy – renesančná lutna

Špecializuje sa na hru na rôznych lutnových nástrojoch ako stredoveká a baroková lutna, vihuela a arcilutna. Je aktívny ako sólista i ako komorný hráč v rozličných súboroch starej hudby v Maďarsku. Založil a umelecky viedol (do r. 2019) súbor Recercare Ensemble a Festivalu starej hudby vo Veszpréme (do r. 2017). Okrem komornej hudby cíti poslanie intepretovať a propagovať veľmi bohatú, dnes už takmer úplne zabudnutú sólovú lutnovú literatúru.

Sándor Szászvárosi – viola da gamba

Je jednou z najaktívnejších osobností v maďarskom hnutí starej hudby – ako gambista i ako pedagóg. Ako umelec je zakladateľom a umeleckým vedúcim violového consortu Custos. Jeho meno ako pedagóga sa spája so začiatkom výučby hry na violu da gamba v Maďarsku. Umelecky sa prezentuje v množstve nahrávok. V roku 2018 vydal spolu s lutnistom Csabom Nagyom CD album pod názvom Ars Lachrimarum.

Fotogaléria

Nájdi svoj film