Kontakt

Námestie osloboditeľov 25    

Sekretariát MsKS :

071 01 Michalovce    phone

 +421 (56) 6423502 

    e-mail

kulturami@msumi.sk

     

Riaditeľ MsKS :

    phone

+421 (56) 6424216 

     

Ekonomické oddelenie MsKS :

    phone

+421 (56) 6441443 

    e-mail

Info o predpredaji vstupeniek :

vstupenky@msksmi.sk